مهندس هادی بدری

شرح وظایف:

 • نظارت و سرپرستی واحد های تابعه در حدود اختیاراتی که از طرف مدیر عامل و هیئت مدیره تفویض گردیده است.
 • اتخاذ تصمیم در ارتباط با وظایف و مسئولیت های حوزه
 • تقسیم کار و تفویض اختیار به روسای واحد های تحت سرپرستی در حدود اختیارات
 • بررسی و تصویب صورت های مالی
 • تصمیم گیری پیرامون تامین منابع مالی
 • تصمیم گیری پیرامون تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان
 • چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی موجود و نظارت به وضعیت نقدی سازمان
 • ارائه نقطه نظرات در تدوین آیین نامه های مالی و اداری
 • انجام سایر اموری که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد
 • توجه و رسیدگی کامل به نیاز های رفاهی و خدماتی کارکنان با هدف ارتقاء سطح انگیزش آنان و افزایش راندمان کار
 • پیگیری دقیق کلیه حقوقات قانونی کارکنان در قالب ارتقاء گروه ، انتصابات و سایر حقوقات متعلقه
 • نظارت کامل بر حفظ و نگهداری و بهره برداری از اموال سازمان و هماهنگی لازم با قسمت های مربوطه

 

آتش پاد سوم غلامرضا راوندی 

شرح وظایف:

 • نظارت بر نحوه خدمت کادر عملیات بمنظور حصول اطمینان از آمادگی مداوم جسمی و روحی کارکنان درایستگاهها ونظارت براجرای برنامه های آموزشی وعملیاتی.
 • بررسی و کنترل آمار وکلیه گزارشات حوادث و سوانح اظهار نظر و ارجاع آن به مقامات مافوق.
 • برنامه ریزی درخصوص تامین تجهیزات مورد نیاز حوزه عملیاتی وایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت امر.
 • مطالعه و آگاهی موثرترین نحوه پیشگیری و مقابله با حوادث و آماده نگهداشتن واحدها.

آتش پاد دوم علیرضا نوری

شرح وظایف:

 • تهیه وتنظیم طرحهای ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث
 • مشارکت درتهیه وتوسعه مقررات ملی ساختمانی درموضوعات ایمنی
 • تجزیه وتحلیل حریق وحوادث و ارائه نتایج در راستای اهداف پیشگیری
 • تبادل اطلاعات با مراکز علمی وپژوهشی در موضوعات مرتبط
 • نظارت و کنترل ساختمانها در زمینه حفاظت دربرابر حریق وحوادث
 • ارائه روشهای نوین درجهت دست یابی به ایمنی از حریق دراماکن وتاسیسات شهری
 • مشارکت در برنامه های ایمن سازی شهر

 

 

 


 

2487982
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
کل بازدید
838
8311
29273
29273
2487982


آی پی آدرس شما:35.175.191.72

Template Design:Dima Group