کلاس آموزشی ایمنی و آتش نشانی برای پرسنل صدا و سیما برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی، کلاس آموزشی ایمنی و آتش نشانی برای پرسنل صدا و سیما به صورت تئوری و عملی در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و ایستگاه عملیاتی و آموزشی شماره ۱۳ برگزار شد.

موسوی سرپرست روابط عمومی سازمان آتش نشانی تبریز در این باره بیان داشت؛ پرسنل صدا و سیما در یک دوره آموزشی یک روزه، دروس تئوری اصول و مبانی حریق ، انواع خاموش کننده های دستی، نحوه مقابله با انواع حریق و سایر موارد ایمنی لازم را زیر نظر اساتید آموزشی سازمان سپری کرده و ادامه اموزش عملی مباحث ایمنی را در ایستگاه عملیاتی - اموزشی شماره 13 مایان به پایان رسانند.

وی تصریح کرد: پرسنل تحت تعلیم صدا و سیما، در ادامه این کلاس آموزشی با نحوه مقابله با آتش سوزی مایعات قابل اشتعال، اطفاء حریق سیلندر های گاز مایع و ... آشنا شدند.

 گفتنی است، علیرضا داداشی نسرین معاون آموزش سازمان، ضمن حضور در محل آموزش پرسنل در ایستگاه شماره ۱۳، روند توسعه زمین آموزشی تخصصی پرسنل را تحت بررسی علمی و تخصصی قرار دادند.

به گفته گل قاسمی مسئول آموزش نیاز سنجی عملیات؛ در راستای ادامه و توسعه زمین آموزشی، فضای مناسب برای آموزش و مقابله با اطفاء حریق تانکرهای سوخت نیز ، برقرار شده است و آتش نشانان سازمان نیز در روزهای آینده تحت تعلیم مقابله با حریق های تانکر های سوخت نیز قرار خواهند گرفت.